You are currently viewing Załóż maskę

Załóż maskę

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1144) nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza do dnia 30 czerwca 2023.