Edukacja przedporodowa


NFORMACJE:

Zakres bezpłatnych świadczeń Położnej Rodzinnej w ramach kontraktu NFZ:

Przed porodem:

• zapoznanie ciężarnej z fizjologicznym przebiegiem ciąży, porodu, połogu

• przygotowanie ciężarnej do porodu i połogu

• promocja karmienia piersią

Po porodzie:

• opieka nad kobietą po porodzie (obserwacja przebiegu połogu, laktacji, wsparcie psychiczne)

• obserwacja stanu noworodka

• instruktaż z zakresu pielęgnacji i karmienia noworodka

Opieka w chorobach i po zabiegach ginekologicznych.

WARTO WIEDZIEĆ:

• wizyty domowe odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu

• wybór położnej jest niezależny od wyboru miejsca innej opieki zdrowotnej i lekarza POZ

Aby otrzymać bezpłatną opiekę Położnej Środowiskowej  w Przychodni Eskulap, wystarczy wypełnić deklarację.

Edukacja przedporodowa

W poradni Eskulap realizowana jest edukacja przedporodowa
indywidualna i grupowa, począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:
• 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
• 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.
Zgodnie z tym, co zapisane jest na stronie NFZ edukacja przedporodowa obejmuje:
1. dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką;
2. zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa.
Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach edukacji przedporodowej w naszej poradni jest aktualna deklaracja na położną POZ w którym realizowane są wizyty w ramach edukacji przedporodowej.
Dzieki temukobieta cieżarna ma możliwość edukacji i wykorzystania czasu ciąży na rzetelne przygotowanie do nowej roli – najważniejszej roli – MAMY.
Co dają spotkania edukacyjne?
Udział w edukacji przedporodowej daje kobiecie możliwość indywidualnego przedyskutowania z położną najbardziej nurtujących kwestii i opracowania odpowiadającego potrzebom ciężarnej programu spotkań. Jest to duża zaleta edukacji przedporodowej prowadzonej przez położną w porównaniu do szkół rodzenia, w których zazwyczaj realizowany jest jeden, wspólny dla wszystkich ciężarnych schemat zajęć. Nie oznacza to jednak, że każdy temat w ramach edukacji przedporodowej musi być omawiany w cztery oczy – w przypadku niektórych ogólnych tematów spotkania mogą odbywać się w grupach, co daje okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy kobietami spodziewającymi się dziecka. Korzystanie ze spotkań edukacyjnych nie wyklucza możliwości uczęszczania do szkoły rodzenia.

Zapraszamy!