KLAUZULA INFORMACYJNA


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ESKULAP Sp. z o. o. z siedzibą
w Gliwicach 44-100, Plac Piłsudskiego 5a NIP 631-22-95-770, KRS 0000174694,
REGON 276935892
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”),
informujemy, że:
1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Przychodnia ESKULAP Sp.zo.o.
2. Inspektorem ochrony danych w jest Pan/Pani Grażyna Ciofani dane kontaktowe: tel.: 32/2312440 adres e-mail: kontakt @eskulap-gliwice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pani/Pana zgodą.

7. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Klauzula informacyjna dla pracowników
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ESKULAP Sp. z o. o. z siedzibą
w Gliwicach 44-100, Plac Piłsudskiego 5a NIP 631-22-95-770, KRS 0000174694,
REGON 276935892
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”),
• informujemy, że:
1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Przychodnia ESKULAP Sp.zo.o.

2. Inspektorem ochrony danych w jest Pan/Pani Grażyna Ciofani dane kontaktowe: tel.: 32/2312440 adres e-mail: kontakt @eskulap-gliwice.pl.

3. Pani / Pana, dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani / Panie, danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

• Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.