Poradnia Zdrowia Psychicznego


W Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmuje doświadczony zespół terapeutyczny składający się ze specjalisty psychiatry i terapeuty psychologa, zapewniający kompleksowość leczenia i psychoterapii.

 

  • lek.med. Aleksandra SCHYLLA-DUBIEL, specjalista psychiatra
  • mgr Łukasz KIELEMNIK, psycholog, psychoterapeuta

 

 

 

 VADEMECUM PACJENTA

 

  • Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ lub specjalisty), wyjątek stanowią poradnie: ginekologiczna i psychiatryczna, gdzie skierowanie nie jest wymaganeSkierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne przez miesiąc od daty wystawienia.

 

  • Rejestracja do specjalistów prowadzona jest w postaci zapisów na konkretny dzień, przy zapisywaniu się do specjalisty należy przedstawić skierowanie. Przed wizytą do lekarza w umówionym terminie należy zgłosić się do Rejestracji ze skierowaniem i kartą magnetyczną (lub innym dokumentem ubezpieczenia w razie jej braku).

 

  • W przypadku ostrych urazów pacjent może zostać przyjęty w Poradni Chirurgicznej bez skierowania w dniu zgłoszenia.

 

  • Kobiety ciężarne, które potrzebują porady lekarskiej poza ustalonymi terminami kontrolnych wizyt przyjmowane są w Poradni „K” w dniu zgłoszenia.

 

  • W Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie do lekarza psychiatry, natomiast konieczne jest skierowanie na terapię do psychologa.