You are currently viewing IV szczepienia dawka Covid-19

IV szczepienia dawka Covid-19

Szanowni Pacjenci, informujemy że w przychodni szczepimy IV dawką przypominającą na Covid-19 wszystkie  osoby, które ukończyły 12 r.ż. Rejestrować się można pod numerem telefonu (32)231 32 31, elektronicznie pod adresem przychodnia@eskulap-gliwice.pl oraz osobiście. Przy rejestracji podajemy imię oraz nazwisko, numer PESEL i numer telefonu. Serdecznie zapraszamy.