SZCZEPIENIE NA COVIDW połowie stycznia rozpocznie się etap 1 Narodowego Programu Szczepień. Po medykach przeciw koronawirusowi będą mogli się zaszczepić:
Etap 1:pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów piekarniczo-cukierniczych, pilęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, są służby mundurowe, nauczyciele;

AKTUALNE TERMINY I HARMONOGRAM REJESTRACJI W ETAPIE 1

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
 od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Terminy zapisów dostosowane do etapów szczepień:

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3:szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczepienie będzie możliwe dzięki e-skierowaniu. Będzie ono generowane automatycznie w transzach zgodnych z kolejności szczepień (grupy wiekowe, grupy zawodowe). Pacjenci będą mogli też mieć wystawione skierowanie przez lekarza (dotyczy to osób, które nie posiadać numeru PESEL albo nie mogły się poddać szczepieniu w pierwszym dostępnym terminie).

Aby wykonać szczepienie trzeba będzie:
- zarejestrować się - w internecie poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
- na infolinii (numer 989)
- lub telefonicznie w rejestracji;

- Przychodnia w miarę otrzymywania kolejnych dawek szczepionek, będzie udostępniać terminy szczepień. Do wszystkich osób zarejestrowanych będą wykonywane telefony w momencie udostępnienia terminów.
- Przychodnia będzie zarejestrować na dwa terminy naraz (1 dawka + 2 dawka),
nie ma możliwości dokończenia szczepienia w innym podmiocie/mieście z uwagi na otwarcie e-skierowania
-Zgłosić do punktu szczepień, gdzie do podania dawki zakwalifikuje nas lekarz;
powtórzyć szczepienie po upływie 21 dni , bez konieczności ponownej rejestracji.

Jak wygląda szczepienie i jak się do niego przygotować

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania do szczepień. Można zaszczepić się w ciągu całego dnia, niezależnie od posiłków, ale najlepiej gdy jesteśmy wypoczęci.
- do szczepienia należy zgłosić się punktualnie
- należy wydrukować kwestionariusz ze strony internetowej przychodni, wypełnić go w dniu szczepienia i zabrać ze sobą,
– jeżeli jest to niemożliwe należy przyjść 10 minut wcześniej i wypełnić kwestionariusz w poczekalni
- po kwalifikacji lekarskiej podawana jest szczepionka .Szczepionka podawania jest w postaci iniekcji (zastrzyk) w mięsień naramienny.
– po zaszczepieniu należy pozostać w poczekalni przez 15-30 minut ze względu na ryzyko wstrząsu anafilaktycznego (w punktach szczepień są zestawy antywstrząsowe)
- informacje o zaszczepieniu będą dostępne w internetowym koncie pacjenta.
-informacja o szczepieniu będzie wpisana do systemu elektronicznego. Pacjent dostanie również zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwić. Przyjęcie szczepionki będzie także potwierdzone przez specjalny system, który umożliwi weryfikacje zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzać odbyte szczepienie).

Czy szczepionka jest obowiązkowa?
Szczepienia przeciw koronawirusowi są dobrowolne. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.