Podstawowa opieka zdrowotna

O poradni POZ

Poradnię POZ tworzy doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski, przyjmujący pacjentów w niedawno wyremontowanych gabinetach lekarskich i zabiegowych. Nasi lekarze to w większości specjaliści II st. chorób wewnętrznych lub dziecięcych z wieloletnią praktyką zawodową. Pomocą służy także Państwu wykwalifikowany personel pielęgniarski.

PORADNIA OGÓLNA (INTERNISTYCZNA):

lek.med. Janina JABŁOŃSKA
lek.med. Marzena KOCUR-GAŁUSZKA specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Iwona KOZAK specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Justyna KRAWCZYK specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Jacek TOMASZEK specjalista chorób wewnętrznych, certyfikat PTU do badań USG

PORADNIA PEDIATRYCZNA :

lek. med. Ewa MAŚNICA-WASYLKOWSKA specjalista chorób dziecięcych
lek. med. Maria CHŁOŃ lekarz chorób dziecięcych
lek. med. Anna CALÓW-KUŚ lekarz chorób dziecięcych
lek. med. Alicja RAWLUK specjalista chorób dziecięcych 
lek. med. Beata KOSMOWSKA lekarz chorób dziecięcych 

 

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW W PORADNI OGÓLNEJ/INTERNISTYCZNEJ/PEDIATRYCZNEJ

Lekarze POZ przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 18.00 według ustalonego harmonogramu przyjęć. Gabinet zabiegowy, gabinet EKG, punkt szczepień działają także od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 18.00.

Dla Państwa wygody, aby uniknąć długiego oczekiwania do gabinetu lekarskiego i kontaktu z chorobami w sezonie infekcyjnym, rejestrujemy pacjentów na konkretny dzień i godzinę. Poza ustalonymi zapisami przyjmowani są pacjenci wymagający pilnej interwencji lekarskiej (np. z ostrymi bólami czy wysoko gorączkujący). Rejestracji można dokonać osobiście w Poradni lub telefonicznie. 

Zapotrzebowanie na leki stałe prosimy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną i pod adresem e-mail przychodnia@eskulap-gliwice.pl

OPIEKA CAŁODOBOWA

W przypadku nagłych zachorowań w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniu w godz. 18.00 ÷ 8.00 mogą Państwo zgłosić się do jednej z dwóch placówek zabezpieczających nocną i świąteczną pomoc medyczną.

Są to:
Szpital Miejski nr 4
Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
tel. 32/330- 84- 13   32/330-83-13
oraz
Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
Gliwice, ul. Kościuszki 1
tel. 32/332-45-26
W punktach tych można również wykonać iniekcje zlecone przez lekarza POZ lub specjalistę (na podstawie pisemnego zlecenia od lekarza) a także zgłaszać potrzebę wizyty domowej w dni świąteczne.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym gabinecie nocnej opieki.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisany jest pacjent.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych- w domu pacjenta.

Kontakt

Pl. Piłsudskiego 5a 44-100 Gliwice
Poradnia ogólna: 32 231 32 31
Poradnia dziecięca: (32) 231 02 38
Punkt szczepień dla dzieci:
517-226-667

Aktualności