You are currently viewing Szczepienie HPV

Szczepienie HPV

Szczepienia są przeprowadzane u dziewcząt i chłopców po ukończeniu 11 roku życia, do ukończenia 14 roku życia tj. od dnia 11 urodzin do dnia poprzedzającego 14 urodziny – w schemacie dwudawkowym. Dla rocznika 2020 szczepienie musi być rozpoczęte przed ukończeniem 14 roku życia tj. do dnia poprzedzającego 14 urodziny i może być zakończone po dacie 14 urodzin (z zachowaniem dwudawkowego schematu).