Vademecum Pacjenta

Deklaracje do pobrania:

 

VADEMECUM PACJENT

JAK ZOSTAĆ PACJENTEM POZ?

Poradnia POZ obejmuje swoją opieką pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej (w przypadku kobiet i niemowląt obu płci do 6 miesiąca życia) w danej poradni. Aby zostać naszym pacjentem prosimy pobrać w Rejestracji druki deklaracji a następnie wypełnić je według dostępnego wzoru Przy składaniu deklaracji muszą Państwo okazać aktualny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli przenoszą Państwo deklarację z innej poradni, gdzie leczyli się Państwo na choroby przewlekłe poprosimy o kserokopię dotychczasowej dokumentacji medycznej (kartoteki) ponieważ może to mieć znaczenie dla zachowania ciągłości leczenia.

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW W PORADNI OGÓLNEJ/INTERNISTYCZNEJ

Lekarze POZ przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 18.00 według ustalonego harmonogramu przyjęć. Gabinet zabiegowy, gabinet EKG, punkt szczepień działają także od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 18.00.

Dla Państwa wygody, aby uniknąć długiego oczekiwania do gabinetu lekarskiego i kontaktu z chorobami w sezonie infekcyjnym, rejestrujemy pacjentów na konkretny dzień i godzinę. Poza ustalonymi zapisami przyjmowani są pacjenci wymagający pilnej interwencji lekarskiej (np. z ostrymi bólami czy wysoko gorączkujący). Rejestracji można dokonać osobiście w Poradni lub telefonicznie. Przed wizyta u lekarza musza Państwo okazać dokument  dowód osobisty celem weryfikacji Państwa uprawnień w systemie eWUŚ.
Wizyty domowe lekarskie przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia zgłoszenie się do poradni i wykonywane są codziennie wg ustalonego harmonogramu lekarzy POZ. Potrzebę wizyty domowej prosimy zgłaszać w Rejestracji do godziny 11.00. Wizyty domowe zgłoszone po godz. 11.00 mogą zostać zrealizowane najwcześniej w dniu następnym. Pilne wizyty wykonywane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia, natomiast termin wizyt kontrolnych ustala pacjent bezpośrednio z lekarzem prowadzącym.
Wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej są wykonywane na pisemne zlecenie lekarza POZ leczącego pacjenta a ich termin uzgadniany jest bezpośrednio z pacjentem.

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW W PORADNI DZIECIĘCEJ

Poradnia Dziecięca jest podzielona na dwie części – z osobnymi wejściami.
Strona dla dzieci chorych – przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.00
Strona dla dzieci zdrowych – przyjmuje od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 – 14.00

Dla Państwa wygody, aby uniknąć długiego oczekiwania Waszych pociech do gabinetu lekarskiego i tym samym kontaktu z chorymi dziećmi rejestrujemy pacjentów na konkretny dzień i godzinę.
Poza ustalonymi zapisami przyjmowane są dzieci wymagające pilnej interwencji lekarskiej (np. z ostrymi bólami, dusznością czy wysoką gorączką).
Rejestracji można dokonać osobiście w Poradni lub telefonicznie pod numerem 32/231-02-38, uwzględniając czas pracy wybranego lekarza.
Do Poradni Dziecięcej należy przynieść ze sobą KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA i aktywną elektroniczną kartę ubezpieczenia.
Wizyty domowe lekarskie przeznaczone są dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia zgłoszenie się do Poradni – uzgadniane są bezpośrednio z lekarzem prowadzącym.

OPIEKA CAŁODOBOWA

W przypadku nagłych zachorowań w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniu w godz. 18.00 ÷ 8.00 mogą Państwo zgłosić się do jednej z dwóch placówek zabezpieczających nocną i świąteczną pomoc medyczną.

Są to:
Szpital Miejski nr 4
Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
tel. 32/330- 84-13,  32/330-83-13
oraz
Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
Gliwice, ul. Kościuszki 1
tel. 32/332-45-26
W punktach tych można również wykonać iniekcje zlecone przez lekarza POZ lub specjalistę (na podstawie pisemnego zlecenia od lekarza) a także zgłaszać potrzebę wizyty domowej w dni świąteczne

Kontakt

Pl. Piłsudskiego 5a 44-100 Gliwice
Poradnia ogólna: 32 231 32 31
Poradnia dziecięca: (32) 231 02 38
Punkt szczepień dla dzieci:
517-226-667

Aktualności